www.thaicadet.org
เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
 
 
 

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
 
 
>> เกี่ยวกับนายร้อยไทย
 
Bookmark and Share  
 
 

          รงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันอันทรงเกียรติของพวกเรา โรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังแรก และบ้านหลังใหม่ในชีวิตของลูกผู้ชายที่มีความใฝ่ฝันในชีวิตเหมือนกัน นั่นคือ การเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ

          มื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ

          ระนั้นก็ตาม การที่จะได้เดินบนเส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์สายนี้มิใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละปีมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารจำนวนมาก แต่ผู้ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนน้อย ดังนั้น ผู้ประสงค์ที่จะสอบต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมากทั้งด้านวิชาการ และพลศึกษา

          ว็บไซต์นายร้อยไทย จึงก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.
เป็นแหล่งบริการข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นนักเรียนชายที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

๒.
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และผู้ปกครองในการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

๓.
ขยายโอกาสด้านการศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้กว้างขวางทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในต่างจังหวัด หรือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

๔.
เป็นติวเตอร์ขนาดเล็กที่เน้นการสร้างผลงานทางวิชาการ และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมสอนที่ีมีประสบการณ์ ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนโรงเรียนของเหล่าทัพ
 
 
เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
 
 
 
 

เกิดมาชีวิตหนึ่ง จะมี “โอกาส” สักกี่ครั้ง???

 

          ทุกคนที่สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ คือ คนที่เตรียมตัวได้พร้อมที่สุดในปีนั้น ๆ ... ลองถามตัวเองว่า ตอนนี้ความฝันกับความจริงมันห่างกันขนาดไหน ... เราใช้เวลา 24 ชั่วโมง ในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง ? และเราพร้อมจะทุ่มเทอย่างที่สุดเพื่อเอาชนะใจตนเอง และเอาชนะคนนับหมื่นแล้วหรือยัง ?

          ว็บไซต์นายร้อยไทย ได้แนะนำน้องๆ ทุกคนเสมอว่า ให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ จะสอบทั้งที ให้เตรียมตัวทั้งปี ไม่ใช่มาขยันเอาเดือนสุดท้าย ดังนั้น จะสอบปี 2558 ก็เริ่มเตรียมกันตั้งแต่ปีนี้เลย

          ว็บไซต์นายร้อยไทย จึงมีความมุ่งมั่นว่า เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยมีคอร์สเรียนติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ที่กำลังเปิดรับสมัคร ดังนี้

..........................................................................................................................................................................................................................................................
1. เรียนวันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/2558 9,000 บาท
 

เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558

{ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................................
2. เรียนปิดเทอม เดือนตุลาคม 2558 18,000 บาท
 

เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม ถึง วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558

{ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................................
3. เรียนวันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2558 9,000 บาท
  เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 {ดูรายละเอียดเพิ่มเติม}
..........................................................................................................................................................................................................................................................
4. เรียนปิดเทอม เดือนมีนาคม 2558 *ติวเข้มเดือนสุดท้ายก่อนสอบ-กำลังรับสมัคร 23,000 บาท
 

เรียน วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ถึง วันสุดท้ายของการสอบภาควิชาการ

{ดูรายละเอียดเพิ่มเติม}
..........................................................................................................................................................................................................................................................
5. VDO เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชา “ภาษาอังกฤษ”
4 เหล่าทัพ และโครงการช้างเผือกฯ เฉลยแบบละเอียดสุด ๆ
ย้อนหลัง 7 ปี (2551- 2557)
12 - 14 ชั่วโมง
{ดูรายละเอียดเพิ่มเติม}
..........................................................................................................................................................................................................................................................
6. เรียนแบบอยู่ประจำตลอดทั้งปีและดรอปเรียน {ดูรายละเอียดเพิ่มเติม}
  เป้าหมาย :
# มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถทางพละศึกษา พร้อมสำหรับการสอบเตรียมทหาร
# เอาชนะเกณฑ์ 30 - 40% ที่โรงเรียนเหล่าทัพกำหนดไว้ในการสอบวิชา "ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์" รวมทั้งทุกกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายละเอียด :
THAI CADET รับสมัครน้อง ๆ อายุระหว่าง 15-17 ปี (หรืออายุ 18 ปี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร)
เพื่อเรียนหนังสือติวเข้มเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปีการศึกษา 2559 หรือ 2560
เน้นการเรียนการสอน 3 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
โดยเป็นการเรียนการสอนเพื่อปูพื้นฐานความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ไปจนถึงสอนทำโจทย์ข้อสอบเก่า และโจทย์รูปแบบต่าง ๆ
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จะมีการสอนเนื้อหามัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย)
เพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษา รับสมัครจำนวนจำกัด 15 คนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ร.อ.อิศระฯ (นตท.37 นนอ.44)
โทร. 087 561 2511 และ 086 571 4623
หมายเหตุ : #กรุณาติดต่อหลังเดือนเมษายน2558
..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

ายละเอียดการเรียนการสอน

วิชาการ : การเรียนการสอนของ thaicadet จะมีการปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้น้องๆ ได้เริ่มซึมซับหลักการและแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งการบริหารจัดการเวลา และเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำแบบทดสอบประจำสัปดาห์ โดยท้ายที่สุด น้องๆ จะสามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้และความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เราจะปั้นและประเมินผลน้องๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ให้พร้อมสำหรับการสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ เพื่อทดสอบความพร้อม ก่อนการสอบจริงในปลายเดือนมีนาคม

ทั้งนี้ thaicadet “ให้ความสำคัญกับทุกวิชา” ที่ใช้ในการสอบ เนื่องจากคะแนนแต่ละข้อในแต่ละวิชาที่คนส่วนใหญ่มองว่าไม่สำคัญ อย่างภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม จึงถูกลดความสำคัญ แต่ไปมุ่งที่วิชาคำนวณเพียงอย่างเดียว ทั้งที่ความจริงแล้ว คนที่มุ่งมั่นในการสอบจริงๆ จะทำวิชาคำนวณได้ระดับเท่าๆ กัน ดังนั้น วิชาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเหล่านี้ จึงเสมือนเป็นตัวช่วยให้น้องๆ ทำคะแนนภาควิชาการได้มากยิ่งขึ้น

อนึ่ง ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในปี 2556 ที่ผ่านมา ได้การลบความเชื่อเดิมๆ ที่คิดกันว่า “การสอบเตรียมทหาร แค่เพียงทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนเต็ม ก็สอบติด” ซึ่งปัจจุบันเป็นความเชื่อที่ใช้การไม่ได้แล้ว ... เพราะการสอบในปีดังกล่าวที่ผ่านมานั้น ข้อสอบภาษาอังกฤษกลายเป็นตัวคัดคนออกจากการสอบมากถึง 3 เหล่าทัพ (ภาษาอังกฤษตก = สอบไม่ติด) ดังนั้น การที่ thaicadet ให้ความสำคัญกับการสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับวิชาคำนวณมาโดยตลอดนั้น ไม่ได้เกินจริงแต่ประการใด

ที่ผ่านมา thaicadet ได้ให้ความสำคัญกับวิชา "ภาษาอังกฤษ" เป็นกรณีพิเศษ เพราะภาษาอังกฤษเป็นยาขมของเด็กไทย ที่บางคนเรียนมาตลอดชีวิตก็ยังไม่เข้าใจ ดังนั้น เราจึงมีเป้าหมายในการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆ สามารถเอาชนะเกณฑ์ 30 - 40% ที่โรงเรียนเหล่าทัพแต่ละแห่งกำหนดไว้

พละศึกษา : เราจะพาน้อง ๆ ออกกำลังกาย เพื่อมีความรู้พื้นฐานในการฝึกฝนตัวเอง และพร้อมสำหรับการสอบพละศึกษา

ความเป็นอยู่ : ทุกคนอยู่กันแบบเพื่อน และเป็นเพื่อนที่มีความมุ่งหวังเดียวกัน ดังนั้น น้องเราแต่ละคนจึงไม่ได้เตรียมตัวสอบเพื่อแข่งกันเอง แต่จะช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้ทุกคนสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ พร้อม ๆ กัน

          หมายเหตุ : ติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่านมา
# เดือนมีนาคม 2554 http://goo.gl/iwMLm
# เดือนตุลาคม 2554 http://goo.gl/IkRok
# เดือนมีนาคม 2555 http://goo.gl/Mz9HF
# คอร์สเรียนเทอม 1/2555 http://goo.gl/ZAKOk
# เดือนตุลาคม 2555 http://goo.gl/DpvKQ
# เดือนมีนาคม 2556 http://goo.gl/VpGJH
# เดือนตุลาคม 2557 http://goo.gl/YWyoR9
# เดือนมีนาคม 2557 http://goo.gl/5JbVNJ
# ดรอปเรียน 2556 http://goo.gl/RWFDjm
# ดรอปเรียน 2557 http://goo.gl/yljKcA

บสมัครออนไลน์ : ผู้สนใจเรียนในคอร์สต่างๆ สามารถลงทะเบียนจองที่เรียนได้ที่นี่

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียนที่ : ร.อ.อิศระฯ โทร. 087 561 2511 และ 086 571 4623

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนออนไลน์แล้ว ท่านสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดย...
ฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ร.อ.อิศระ เชิดชู
บัญชีเลขที่ 057 - 2 - 12809 - 8


ากนั้นกรุณาโทรศัพท์เพื่อยืนยันการฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี


ากมีข้อสังสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ร.อ.อิศระ เชิดชู (พี่แฮท) โทรศัพท์ 087 561 2511 หรือ 086 571 4623

 
 
 
 
ทีมสอนที่สร้างสรรค์ :)   
 
ร.อ.อิศระ เชิดชู
ร.อ.อิศระ เชิดชู
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
การศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนปลาย # โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
           # โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรีนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37)
อุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน
โรงเรียนนายเรืออากาศ (นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44)
การทำงาน # วิศวกรฝ่ายมาตรฐานเทคนิค แผนกวิศวการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ
  # โครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค (F-5 S/T)
    ฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธี 211 กองบิน 21 กองพลบินที่ 2
    กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  # หัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง
    ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6 ฯ
    (Flight Engineer for Boeing 737-200/400,
    Airbus A310, A319 CJ “ไทยคู่ฟ้า”)
  # Technical Services Engineer - Thai AirAsia
    System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320,
    and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine
  # อาจารย์สอนในรายวิชาโครงสร้างอากาศยาน ภาควิชาอุตสาหกรรมการบิน
    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (พ.ศ.2554 - 2556)
หลักสูตรเพิ่มเติม # ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 33 ศูนย์การทหารอากาศโยธิน กรมอากาศโยธิน
    กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  # นายทหารภาษา รุ่นที่ 13 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  # นายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 6
    โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  # นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 49 โรงเรียนรวมสายวิทยาการ
    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  # BOEING Repair Assessment Program (RAP) Workshop
  # Human Factor and Risk Assestment Program, Thai AirAsia
  # AirBus A320 Family: Ground Handling, AirAsia
งานเขียน # หนังสืออากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMICS)
  # หนังสือสรุปหลักคณิตศาสตร์
  # หนังสือเฉลยข้อสอบเตรียมทหารวิชา “คณิตศาสตร์” แบบละเอียดสุด ๆ
    ย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2547 - 2557)
  # วิดีโอเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาภาษาอังกฤษ 4 เหล่าทัพ
    ปี 2551 - 2557
  # เฉลยแบบฝึกหัดเลข ม.3 (เลขหลัก และเลขเสริม)
  # บทความวิชาการอื่นๆ เช่น วิศวกรรม การบิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
    และภาษาอังกฤษ
ฯลฯ
 
พ.ต.เสมา กระต่ายทอง
พ.ต.เสมา กระต่ายทอง
วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
การศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนปลาย # โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 42)
อุดมศึกษา # โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 53 ปริญญาตรีวิศวกรรมสำรวจ
บัณฑิตศึกษา # วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การทำงาน # เหล่าทหารแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
# ชุดสำรวจวางหมุดหลักฐานด้วยดาวเทียม GPS กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์
   กรมแผนที่ทหาร
# ชุดสำรวจปักปันเขตแดนไทย - มาเลเซีย
# ต้นหนถ่ายภาพทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศกรมแผนที่ทหาร
# อาจารย์สาขาวิศวกรรมสำรวจ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรเพิ่มเติม # ส่งทางอากาศรุ่นที่ 241 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
# ต้นหนถ่ายรูปทางอากาศ รุ่นที่ 9
# ชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ 16 (กำลังศึกษา)
 
ทนุรัก ตันตรานนท์
ทนุรัก ตันตรานนท์
วิชาภาษาไทย

การศึกษา  
อุดมศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ระหว่างการศึกษา)
การทำงาน
๑. ครูสอนวิชาภาษาไทย - สังคม ประจำโรงเรียนเอกชน
๒. ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
๓. ครูพิเศษติววิชาภาษาไทยเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
๔. วิทยากรอบรมวรรณศิลป์การแต่งคำประพันธ์ตามโรงเรียน
๕. กรรมการตัดสินการแต่งคำประพันธ์แก่นักเรียน ระดับประเทศ
ข้อคิด
ที่อยากฝากถึงน้องๆ
ความพยายาม ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความขยันจะพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จได้ ขอให้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ จะทำให้น้อง ๆ มีความชำนาญขึ้นโดยมีพี่เป็นผู้ชี้แนะแคล็ดลับให้ ในส่วนหนึ่งเท่านั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวน้องที่เป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เสมอ โชคดี
 
อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
วิชาสังคมศึกษา
การศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ แผนกศิลป-คำนวณ
อุดมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิทยาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน
# สอนกวดวิชานักเรียนเดี่ยว กลุ่มย่อย อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดม
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนเวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนสาระวิทยา โรงเรียนทูตศึกษา เป็นต้น
# สอนกวดวิชาสถาบันชั้นนำ THAI CADET นักเรียนเข้าเตรียมทหาร (นายร้อยสี่เหล่า)
# สอนติวโครงการ O - NET วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย โรงเรียนโน้นสูงศรีธานี โรงเรียนประทาย โรงเรียนเมืองคง โรงเรียนเนินสูง โรงเรียนจักราชพิทยา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
# สอนสังคม - ไทย ระดับมัธยมต้น-ปลายสถาบันครูรัก Tutor สอนพิเศษ Acknowledge สถาบันกวดวิชานิสิตTutor
# ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการเปิดโลกการศึกษาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 3 - 4 ทุ่ม โทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิหรือรับฟังได้ที่ FM92.25
# นายกสโมสรกจิการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ปี 2552 รุ่น 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
# ได้รับรางวัลผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นปี 2552
# เป็นพิธีกรงานดนตรีภายในรั้วมหาวิทยาลัยและภายนอก
# เป็นพิธีกรโครงการหลวงปี 2540 - 2541 ด้านศิลปการแสดง
# เป็นพิธีกรรายการประชาชนประชาธิปไตย ตอนที่ 7 - 9 สภาทนายความ
# เป็นพิธีกรโครงการของเอกชนและภาครัฐ
# ตัวแทนนิสิตผู้ให้สัมภาษณ์งานทุน ก.พ.
# ผู้นำและผู้จัดกิจกรรมกีฬาสีธนบัตรสัมพันธ์ อาทิธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักงานใหญ่ เป็นต้น
# ผู้จัดดอกไม้งานมงคลและอวมงคลอาทิงานแต่งงาน พิธีหมั้น ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ
 
พจนา สูรเจตพหลกุล
พจนา สูรเจตพหลกุล
วิชาวิยาศาสตร์ (เคมี)
การศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (เกรดเฉลี่ย 3.88)
อุดมศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

การทำงาน
สอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเคมี
หลักสูตรเพิ่มเติม

# Internship with “Baracoatings Co., Ltd.” that vender of Grasurit
   coating paint in Thailand. (March - May 2011)
# Get the association for overseas technical scholarship (AOTS) for
   “The training program on Japanese Corporate management
   for Thailand”
at Toyota, Japan. (2 - 9 December 2011)
# Internship with “A.L.M.T. (Thailand) Co., Ltd” (October 2011)
# Completed the Lectures on Japan and its Corporate Culture
   “Human resources program – Getting to know Japan”
that
    supported by JODC at Kasetsart University in Thailand.
    (June-September 2011)
# The member of “V2Gether Business Club” with the students
   of the several universities (June 2009 – 2010)
# Stuff of “You Can Do It #1” (2008) at Teepangkorn Wittayapat
   (Taweewattana) school, Bangkok.
# Stuff and consultant of “You Can Do It #2, 3” (2009, 2010)
# Staff of “K’Ge Camp #1” at Kasetsart University, Bangkok.
  (October 2010)
# Staff of “Aomgodnontri” at Kasetsart University, Bangkok.
   (
May 2009)
# Join to “Panraksunong # 8” at Ban Rachawadee Pakkred,
   Nontaburi

ทักษะ

# ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
# Computer Skills : Microsoft Office, Visual C #, MATLAB,
   ASPEN P,COMSOL
# งานอดิเรก : Drawing

 
พจนา สูรเจตพหลกุล
Rapeepat Kadeedang
วิชาวิยาศาสตร์ (เคมี)
การศึกษา  
อุดมศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

การทำงาน
สอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และเคมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลขยะ

 
พจนา สูรเจตพหลกุล
แพรววนิต จิตรชื่น
วิชาวิยาศาสตร์ (ชีววิยา)
การศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
อุดมศึกษา

# จิตวิทยาคลินิก (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
   หัวข้อปัญหาพิเศษ (Thesis) Child – Centered Play Therapy

การทำงาน

ประสบการณ์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

# Applied Behavior Analysis
# Clinical mental health counseling
# Art Therapy for child and adolescent

 
Administrator
Administrator
การศึกษา  
อุดมศึกษา # อุดมศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรังสิต
บัณฑิตศึกษา # บัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การทำงาน # นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
# THAI CADET Webmaster (www.thaicadet.org)
# เจ้าของเพจภาษาไทยและสังคมศึกษาสู่เตรียมทหาร
เกียรติประวัติ # ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 (ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

# ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดคำขวัญเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการร้อยดวงใจยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2549

# วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2545

# ได้รับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545 ประเภทผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ)

# ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

# ผลงานเรื่อง “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มบุคคลทั่วไป ในงานมหกรรมวิชาการ “สร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

# ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป จากการประกวดโฮมเพจสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2545 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

# ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทข้าราชการและประชาชนทั่วไป จากการประกวด เว็บไซต์กองทัพอากาศ ประจำปี 2545 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยในกองทัพ อากาศ” จัดโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ กองทัพอากาศ

# จัดทำเว็บไซต์ศาสนาสิข ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อและซอฟท์แวร์ด้านศาสนา ประจำปี 2545 ประเภทเว็บไซต์ ด้านศาสนา จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ฯลฯ

 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
 
 
Google
 

เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
© 2015. All Right Reserved by thaicadet.org // Last Updated : Sun, 15 March, 2015 14:00 Bookmark and Share