THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  
 
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์
 

THAI CADET จัดทำหน้าต่างนี้ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในเนื้อหาที่น้อง ๆ ต้องเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาการที่ใช้สอบแข่งข้นเป็นความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) อันประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย

นแต่ละเนื้อหาวิชา THAI CADET ได้นำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ภาพ พร้อมคำอธิบายประกอบ ตลอดจนแบบฝึกหัดวิชาต่าง ๆ เพื่อให้น้องลองทดสอบความรู้ของตัวเองด้วย

 
คณิตศาสตร์
ไขความ (ไม่) ลับ “เลข ม.๓”
{{ เฉลยแบบฝึกหัดเลข ม.3 }}
>> เลขหลัก ม.3 เทอมต้น

บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

บทที่ 2 กราฟ

บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 4 ความคล้าย

>> เลขหลัก ม.3 เทอมปลาย
บทที่ 1 อสมการ
บทที่ 2 ความน่าจะเป็น
บทที่ 3 สถิติ
>> เลขเสริม ม. 3 เทอมต้น

บทที่ 1 รากที่สอง

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

บทที่ 3 สมการกำลังสอง

บทที่ 4 พาราโบลา

บทที่ 5 พื้นที่ผิวและปริมาตร

>> เลขเสริม ม. 3 เทอมปลาย
บทที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 2 ระบบสมการ
บทที่ 3 วงกลม
บทที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม
# แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ 1
# แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ 2
 
ภาษาอังกฤษ
 
THAI CADET ON YouTube

THAI CADET ได้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอดี ๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาการสอนในวิชาที่ใช้ในการสอบเตรียมทหารเพื่อให้น้อง ๆ ทุกคน ทั้งที่สอบเตรียมทหาร หรือน้อง ๆ ผู้สนใจในเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านทาง youtube โดยน้อง ๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือโหลดใส่โทรศัพท์ iPad ไว้ฟัง/ดูระหว่างการเดินทาง ...

สำหรับน้องบางคน การฟังในรอบแรกอาจจะยังไม่เข้าใจ ดังนั้น พี่ขอแนะนำให้ฟังซ้ำไปซ้ำมา 5 - 10 รอบ ซึ่งพี่เชื่อว่า น้อง ๆ จะสามารถเข้าใจได้ในที่สุด แล้วอย่าลืมหาแบบฝึกหัดมาฝึกทำให้คล่องแคล่วด้วย ^^

ทั้งนี้ น้องสามารถรับชมคลิปต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บเพจของ THAI CADET แห่งนี้ หรือเข้าไปชมได้โดยตรงที่ thaicadet on YouTube

สุดท้ายนี้ หากน้อง ๆ มีปัญหาอยากสอบถามในเนื้อหาเรื่องใดเป็นพิเศษ รวมทั้งข้อสอบเก่าที่แก้ไม่ตก ก็สามารถฝากคำถามไว้ได้บนกระดานข้อความ thaicadet on facebook ก็ได้ครับ ซึ่งทีมงาน THAI CADET จะได้ไขข้อข้องใจ และแบ่งปันความรู้ให้แก่น้อง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ... ขอให้น้อง ๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านสื่อทางเลือกใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ ^^

 

คลิปวิดีโอสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร : เนื้อหาภายใน Playlist ประกอบด้วย

 • คลิปที่ 1 แนะนำการสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเตรียมทหาร
 • คลิปที่ 2 กริยา 3 ช่อง
 • คลิปที่ 3 Regular and Irregular Verbs
 • คลิปที่ 4 Tense Structure & Tense Details
 • คลิปที่ 5 Simple Tenses
 • คลิปที่ 6 Continuous Tenses
 • คลิปที่ 7 Perfect Tense
 • คลิปที่ 8 Perfect Continuous Tense
 • คลิปที่ 9 Parts of Speech ตอนที่ 1
 • คลิปที่ 10 Parts of Speech ตอนที่ 2
 • คลิปที่ 11 Parts of Speech ตอนที่ 3
 

คลิปวิดีโอสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร : เนื้อหาภายใน Playlist ประกอบด้วย

 • คลิปที่ 1 เตรียมทหาร Mathematical Speed Test
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 1 ข้อ 41-42
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 2 ข้อ 43-44
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 3 ข้อ 45-46
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 4 ข้อ 47
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 5 ข้อ 48
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 6 ข้อ 49
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 7ข้อ 50
 • เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 8 ข้อ 51-52
 • การตั้งสมการและกำหนดตัวแปร (1/2)
 • การตั้งสมการและกำหนดตัวแปร (2/2)
 • เฉลยทดสอบย่อยวิชาคณิตฯ
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 71
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 72
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 73
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 76
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 1
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 2
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 4
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 5
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์
 
ภาษาไทย

บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชุดนี้ THAI CADET ได้เรียบเรียงขึ้นจากหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหนังสือภาษาไทยของนักวิชาการท่านต่าง ๆ

เนื้อหาวิชาภาษาไทยในเล่มนี้ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า บางเรื่องเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เด็ก ๆ แต่บางทีก็อาจจะลืม ๆ ไปบ้าง แต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือ เนื้อหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่น้องทุกคนต้องทราบ ซึ่งไม่เฉพาะน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเท่านั้นนะคะ เพราะหลักภาษาไทยเหล่านี้จะติดตามน้อง ๆ ไปไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบเรียนต่อปริญญาโท และปริญญาเอก

สำหรับบทเรียนชุดนี้ พี่พยามยามเขียน และอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้น้อง ๆ ไม่เบื่อ หรือเครียดกับการเรียนภาษาไทยมากจนเกินไปนัก นอกจากนี้ พี่พยามยามหาแบบฝึกหัด และข้อสอบเก่ามาให้น้อง ๆ ได้ทดสอบตัวเองกันด้วย

ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีค่ะ

บทที่ ๑ เสียงในภาษาไทย
บทที่ ๒ อักษรไทย
บทที่ ๓ ไตรยางค์ (อักษรสามหมู่)
บทที่ ๔ การจำแนกชนิด และหน้าที่ของคำในภาษาไทย
บทที่ ๕ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
บทที่ ๖ ชนิดของประโยคในภาษาไทย
บทที่ ๗ รูปลักษณ์ของคำไทย
บทที่ ๘ กลุ่มคำ และหน้าที่ของกลุ่มคำ
บทที่ ๙ ประโยคที่มีส่วนขยาย
บทที่ ๑๐ ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
บทที่ ๑๑ เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ ๑๒ คำราชาศัพท์
บทที่ ๑๓ การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
# เฉลยปัญหาสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2552 วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา  
 
# แบบทดสอบ อักษรและเสียงภาษาไทย 
# แบบทดสอบ หน้าที่ของคำในภาษาไทย
# แบบทดสอบ ระดับภาษา 
# แบบทดสอบ คำราชาศัพท์ 
# แบบทดสอบ ภาษาไทย 1  
 
 
สังคมศึกษา
# ศาสนาสิข
# ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2553
# เฉลยปัญหาสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2552  วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา  
# เฉลยข้อสอบช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2554 วิชาสังคมศึกษา
# แบบทดสอบ ระบอบการปกครอง 
# แบบทดสอบ การเมืองการปกครองไทย  
# แบบทดสอบ กฎหมายเบื้องต้น  
# แบบทดสอบ สังคมศึกษา 1  
 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”


© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Tel. 087 561 2511, 086 571 4623
Official Website : www.thaicadet.org
E-mail : hat3744@hotmail.com


เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Thu, 14 April, 2016 14:30