www.thaicadet.org
เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/VintageDressUp
 
>> บทเรียนออนไลน์
 
Bookmark and Share  
 
 

          thaicadet.org จัดทำหน้าต่างนี้ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในเนื้อหาที่น้อง ๆ ต้องเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาการที่ใช้สอบแข่งข้นเป็นความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ - ๓) อันประกอบด้วย ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย

          นแต่ละเนื้อหาวิชา thaicadet.org ได้นำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ภาพ พร้อมคำอธิบายประกอบ ตลอดจนแบบฝึกหัดวิชาต่าง ๆ เพื่อให้น้องลองทดสอบความรู้ของตัวเองด้วย

>> วิทยาศาสตร์ <<
 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
 
>> คณิตศาสตร์ <<
ไขความ (ไม่) ลับ “เลข ม.๓”
{{ เฉลยแบบฝึกหัดเลข ม.3 }}
 
>> เลขหลัก ม.3 เทอมต้น

บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

บทที่ 2 กราฟ

บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 4 ความคล้าย

>> เลขหลัก ม.3 เทอมปลาย
บทที่ 1 อสมการ
บทที่ 2 ความน่าจะเป็น
บทที่ 3 สถิติ
 
>> เลขเสริม ม. 3 เทอมต้น

บทที่ 1 รากที่สอง

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

บทที่ 3 สมการกำลังสอง

บทที่ 4 พาราโบลา

บทที่ 5 พื้นที่ผิวและปริมาตร

>> เลขเสริม ม. 3 เทอมปลาย
บทที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 2 ระบบสมการ
บทที่ 3 วงกลม
บทที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม
 
 
 
 
 
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ๑
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ๒
 
>> สังคมศึกษา <<
 
ศาสนาสิข 
 
 
เก็งข้อสอบวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
เฉลยปัญหาสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
   เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ
   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
   วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา  
เฉลยข้อสอบช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ
   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วิชาสังคมศึกษา
 
แบบทดสอบ ระบอบการปกครอง 
แบบทดสอบ การเมืองการปกครองไทย  
แบบทดสอบ กฎหมายเบื้องต้น  
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ๑  
 
>> ภาษาอังกฤษ <<
 
 
 
 
 
>> ภาษาไทย <<


          นังสือภาษาไทยฉบับนี้ ทีมงาน www.thaicadet.org ได้เรียบเรียงขึ้นจากหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหนังสือภาษาไทยของนักวิชาการท่านต่าง ๆ

          
นื้อหาวิชาภาษาไทยในเล่มนี้ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า บางเรื่องเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เด็ก ๆ แต่บางทีก็อาจจะลืม ๆ ไปบ้าง แต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือ เนื้อหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่น้องทุกคนต้องทราบ ซึ่งไม่เฉพาะน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเท่านั้นนะคะ เพราะหลักภาษาไทยเหล่านี้จะติดตามน้อง ๆ ไปไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบเรียนต่อปริญญาโท และปริญญาเอก

          
สำหรับหนังสือเล่มนี้ พี่พยามยามเขียน และอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้น้อง ๆ ไม่เบื่อ หรือเครียดกับการเรียนภาษาไทยมากจนเกินไปนัก นอกจากนี้ พี่พยามยามหาแบบฝึกหัด และข้อสอบเก่ามาให้น้อง ๆ ได้ทดสอบตัวเองกันด้วย

          ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีค่ะ


บทที่ ๑ เสียงในภาษาไทย
บทที่ ๒ อักษรไทย
บทที่ ๓ ไตรยางค์ (อักษรสามหมู่)
บทที่ ๔ การจำแนกชนิด และหน้าที่ของคำในภาษาไทย
บทที่ ๕ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
บทที่ ๖ ชนิดของประโยคในภาษาไทย
บทที่ ๗ รูปลักษณ์ของคำไทย
บทที่ ๘ กลุ่มคำ และหน้าที่ของกลุ่มคำ
บทที่ ๙ ประโยคที่มีส่วนขยาย
บทที่ ๑๐ ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
บทที่ ๑๑ เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ ๑๒ คำราชาศัพท์
บทที่ ๑๓ การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
 
 
เฉลยปัญหาสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
   เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ
   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
   วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา  
 
แบบทดสอบ อักษรและเสียงภาษาไทย 
แบบทดสอบ หน้าที่ของคำในภาษาไทย
แบบทดสอบ ระดับภาษา 
แบบทดสอบ คำราชาศัพท์ 
แบบทดสอบ ภาษาไทย ๑  
 
 
 
 
Google
 

เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
© 2015. All Right Reserved by thaicadet.org // Last Updated : Tue, 10 February, 2015 8:39  Bookmark and Share