THAI CADET : กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการ ที่ 1 เหล่าทหารบก ปี 2558
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
ข้อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
วิชาภาษาไทย ทบ.42 (1
5 ข้อ)
 

1. ข้อใดมิใช่คำอาการนามทุกคำ
การปฏิวัติ ความก้าวหน้า การครัว
ความจริงใจ การยกย่อง การงาน
การไฟฟ้า ความอาญา การเมือง
ความยินดี ความเสียหาย การอนุรักษ์
การรถไฟ การประปา การก่อสร้าง

2. ประโยคใจความสำคัญของย่อหน้าต่อไปนี้อยู่ส่วนใด
          บทพรรณนาความงามของธรรมชาติช่วยเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญเข้าด้วยกัน บางครั้งเข้ามาคั่นด้วยลำดับที่มีการเดินทางและช่วยสร้างบรรยากาศของเรื่อง เช่น ตอนที่พระลอเดินทางจากบ้านเมืองไปด้วยความเศร้าโศก มีการพรรณนาธรรมชาติที่สงบร่มรื่น ช่วยคลายความทุกข์ สรุปว่า บทพรรณนาความงามของธรรมชาติมีส่วนให้การดำเนินเรื่องสอดคล้อง กลมกลืนกันไปตลอดเรื่อง
ประโยคสำคัญอยู่ต้นย่อหน้า
ประโยคสำคัญอยู่กลางย่อหน้า
ประโยคสำคัญอยู่ท้ายย่อหน้า
ประโยคสำคัญอยู่ต้นและท้ายย่อหน้า
ประโยคสำคัญไม่ปรากฏในย่อหน้า

3. “การประชุมเพื่อให้สมาชิก หรือบุคลากรได้รับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อเท็จจริง” เป็นการประชุมรูปแบบใด
การประชุมแบบปรึกษา
การประชุมชี้แจง
การประชุมสัมมนา
การประชุมปฏิบัติการ
การประชุมอภิปราย

4. จากบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เรื่อง “เมตตากรุณา” ซึ่งตัดตอนจากพระนิพนธ์ เรื่อง แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๔ อยากทราบว่า ความในข้อใดพูดถึง “เมตตากรุณา” ไม่ถูกต้อง
เมตตา หมายถึง ปรารถนาให้เป็นสุข ไม่อยากให้เป็นทุกข์
กรุณา หมายถึง พยายามช่วยให้พ้นทุกข์ ให้เป็นสุข
เมตตากรุณาเป็นเรื่องของใจ เกิดอยู่ในใจ
สงสารแล้วพยายามหาทางช่วย จึงเกิดเมตตากรุณา
สงสารคือเมตตา พยายามช่วยคือกรุณา

5. วรรณยุกต์ในภาษาไทย มี ๔ รูป ๕ เสียง วรรณยุกต์ทั้ง ๕ เสียง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ วรรณยุกต์ระดับ และวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ

อยากทราบว่าวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้แก่เสียงวรรณยุกต์ในข้อใด
เสียงวรรณยุกต์สามัญ และเสียงวรรณยุกต์เอก
เสียงวรรณยุกต์เอก และเสียงวรรณยุกต์โท
เสียงวรรณยุกต์โท และเสียงวรรณยุกต์ตรี
เสียงวรรณยุกต์ตรี และเสียงวรรณยุกต์จัตวา
เสียงวรรณยุกต์จัตวา และเสียงวรรณยุกต์โท

6. คำทุกคำในข้อใดไม่ใช่คำสมาส แต่นิยมอ่านแบบสมาส
มูลค่า ทุนทรัพย์ กลเม็ด
กรมท่า กาฬสินธุ์ กลศาสตร์
ผลไม้ ศักยภาพ ราชการ
พลเรือน ศิลปกรรม ธรรมชาติ
คุณค่า เกษียรสมุทร วรรณวิจักษณ์

7. การอ่านข้อความให้ฟัง ผู้อ่านต้องเข้าใจสารในบทอ่านอย่างถูกต้อง อยากทราบว่า ข้อใดมิใช่ขั้นตอนการทำความเข้าใจบทอ่าน
ศึกษาความหมายของคำ และบริบทของคำนั้น
ศึกษาความหมายของกลุ่มคำ และแยกกลุ่มคำในประโยคได้ถูกต้อง
จับใจความสำคัญ หรือความคิดสำคัญของบทอ่าน
ตีความให้ได้ว่า ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร
รู้จักการทรงตัว และการใช้กริยาอาการ

8. การฝึกทักษะในการใช้เสียง ให้มีประสิทธิภาพไม่ตรงกับข้อใด
อัตราความเร็วในการเปล่งเสียงขึ้นอยู่กับเนื้อหา ลีลา หรือท่วงทำนองของภาษา และอารมณ์ความรู้สึกที่ปรากฏในบทอ่าน
การอ่านไม่อาจสัมฤทธิ์ผล หากอ่านโดยใช้เสียงดังเท่ากันตลอด
การอ่านในที่ประชุมที่มีคนฟังจำนวนมากควรสร้างน้ำเสียงให้เป็นกันเอง
กล่าวโดยทั่วไป คุณภาพของเสียงจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณภาพอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงพูด จึงต้องถนอมรักษาให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ
ระดับเสียงของคนสามารถปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดได้ด้วยการฝึกปฏิบัติ

9. “สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง       ทั้งสองสิ่งอย่าได้ชิดพิสมัย
สัญชาติชายทรชนที่คนใด         ให้หลีกไกลร้อยโยชน์อย่าร่วมทาง
ถ้ารักใครขอให้ได้คนนั้นด้วย      บุญจงช่วยปฏิบัติอย่าขัดขวาง
อย่ารู้มีโรคาในสารพางค์           ทั้งรูปร่างขอให้ราวกับองค์อินทร์”

คำประพันธ์ดังกล่าวอยู่ในเรื่องใด
นิราศพระบาท
นิราศเมืองแกลง
นิราศพระประธม
นิราศภูเขาทอง
นิราศสุพรรณ

10. คำในข้อใดที่มีความหมายไม่ถูกต้อง
บัรณสี หมายถึง วันพระ ๑๕ ค่ำ
ทักษิณาวรรต หมายถึง การเวียนขวา
รโหฐาน หมายถึง ใหญ่โต
โลกียสุข หมายถึง ความสุขอย่างชาวโลก เช่น มีทรัพย์สินเงินทอง
ตุหรัดตุเหร่ หมายถึง ไปอย่างไร้จุดหมาย

11. คำซ้อนมีความหมายเดียวกับคำที่ซ้อนกัน ยกเว้นข้อใด
เสื่อสาด สร้างสรรค์ อ้วนพี
ผ้าผ่อน ทองคำ ข่มเหง
นำพา ข้าทาส แบบฟอร์ม
จิตใจ นัยน์ตา ช่วงชิง
กรอบแกรบ จุกจิก งุ่มง่าม

12. คำประสมข้อใด มีความหมายเปรียบเทียบทุกคำ
ไก่อ่อน มือกาว ตีนแมว
หางเสือ ตาปลา น้ำซุป
สามเกลอ ดาวเทียม เข็มทิศ
จับตาย ยกร่าง ลอยตัว
พลิกแพลง แจ้งความ หัวดื้อ

13. คำทับศัพท์ข้อใดสะกดผิด
ประกาศของกรมตำรวจห้ามติดฟิล์มกรองแสงเกินกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์
ขับขี่มั่นใจ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค
“บีเคเค” ลั่นกล้องมิวสิก “ทำไมต้องรักเธอ” สะเทือนอารมณ์
เมคอัพ อาร์ตีส หนุ่มชาวยุ่น จูงใจสาวไทยใช้”ไฮไลต์
คลินิกต้อนไม้รับปรึกษาการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน และปัญหาด้านการเกษตร

14. การพูดให้สัมฤทธิ์ผล คือ การพูดให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดโดยใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
เลือกเรื่องให้เหมาะสมแก่วัย พื้นความรู้และประสบการณ์ของผู้ฟัง
ให้เกียรติผู้ฟังด้วยความกระตือรือร้น เต็มอกเต็มใจที่จะพูด
ใช้ภาษาแจ่มแจ้ง ชัดเจน ลำดับความให้เข้าใจง่าย
เป็นผู้รู้จริง เป็นกลาง มีเจตนาดี
มีมารยาทในการฟังผู้อื่นพูด

15. “เมื่อหัวถึงหมอน” ของนายเปลื้อง ณ นคร กล่าวถึงการนอนไว้หลายประการ ยกเว้นข้อใด
การนอน คือ การหลับ เปรียบเหมือนความตายชั่วคราว
การนอน เป็นปริศนาธรรมประการหนึ่ง
การนอน เป็นการระงับความกระวนกระวายเพราะจิตมีสมาธิ
เวลานอน หัวเราลดลงมาอยู่ระดับเดียวกับคนทั้งหลาย
เวลานอน เราต้องเอาตัวลงขนานกับพื้นดินเหมือนกันหมด

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 
THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Tel. 087 561 2511, 086 571 4623
Official Website : www.thaicadet.org
E-mail : hat3744@hotmail.com


เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Wed, 1 June, 2016 20:28