Card image cap

 

ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเตรียมทหาร

ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปี ที่ผ่านมานี้ กองทัพบกได้มีนโยบายปรับหลักสูตรการเรียน การสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ โดยเน้นการสร้างกำลังพลให้เป็นผู้นำในอนาคต รวมทั้งให้มีการเรียน การสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อสร้างนายทหารที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ เหล่าทัพอื่น ๆ ก็ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน พิจารณาได้จากเกณฑ์ผ่านของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ในส่วนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปีการศึกษา 2563 มีหลักเกณฑ์การสอบวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ทหารบก : โปรแกรมที่ 1 กำหนดเกณฑ์ผ่าน 30% / โปรแกรมที่ 2 กำหนดเกณฑ์ผ่าน 40%

- ทหารเรือ : กำหนดเกณฑ์ผ่าน 40%

- ทหารอากาศ : กำหนดเกณฑ์ผ่าน 40%

- ตำรวจ : ไม่ได้กำหนดเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ แต่คะแนนรวมจากการสอบทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 350 คะแนนขึ้นไป

กล่าวได้ว่า การสอบของเหล่าทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ไม่ว่าผู้สอบจะทำคะแนนวิชาภาคคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเต็ม แต่หากไม่สามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ ก็ถือว่า "ไม่ผ่านการสอบภาควิชาการ"

อย่างไรก็ดี นักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารหลายคนมีปัญหา ความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ให้นักเรียนเตรียมสอบ 70-80% สอบไม่ผ่านภาควิชาการ ... แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากตั้งใจแก้ไขอย่างจริงจัง 

ขอแนะนำเทคนิคดี ๆ ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเองดังนี้

การไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ต้องค่อยๆ สร้างคลังศัพท์ขึ้นในสมองของตัวเอง เริ่มจากท่องศัพท์ระดับอนุบาล 200 - 1,000 คำ ท่องทุกวัน วันละหนึ่งชั่วโมง จากนั้นค่อย ๆ ขยับเป็นศัพท์ระดับประถม 1,000 - 3,000 คำ และศัพท์มัธยม 3,000 - 7,000 คำ ซึ่งหนังสือคำศัพท์เหล่านี้มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือ SE-ED Book Center ใกล้บ้านของทุกคน อย่าลืมว่า ถ้าเรามีคลังคำศัพท์ในหัวไม่มากพอ เราก็จะทำข้อสอบภาค Reading ไม่ได้

1 ปี มี 365 วัน
ถ้าเราท่องศัพท์วันละ 10 คำ
1 ปี เราจะรู้คำศัพท์ 3,650 คำ
10 ปี เราจะรู้คำศัพท์ 36,500 คำ
มาท่องศัพท์กันนะ

พื้นฐานไวยากรณ์ไม่ดีแนะนำให้อ่านหนังสือนิทานเด็กเล็ก แบบที่มีคำแปลด้วย อ่านทุกวัน วันละหนึ่งชั่วโมง จากนั้นค่อย ๆ ขยับเป็นหนังสือนิทานเด็กประถม และมัธยมตามลำดับ หรือดูนิทาน/เพลงเด็กทาง YouTube แบบที่มีซับไตเติ้ล อ่าน/ออกเสียงตาม ซึ่งการอ่าน/ดู/ฟัง จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบของการใช้ไวยากรณ์ได้ดีขึ้น

เงื่อนไขความสำเร็จ คือ การหมั่นทำซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน นอกจากนี้ ในส่วนของนักเรียนเตรียมสอบที่ต้องการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง ขอแนะนำให้เรียนเรียน "คอร์สเรียนออนไลน์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเตรียมทหาร"

คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเตรียมทหาร

สำหรับเนื้อหาวิชาที่สอน คือ สอนทุกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า เช่น Grammar, Reading Comprehension, Error Identification, Vocabulary พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ (สอนทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิเคราะห์เจาะลึกแนวข้อสอบ)  

ซึ่งคอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนที่เคยสอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 40% ของเหล่าต่าง ๆ สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนของเหล่าทัพอีกด้วย


คอร์สเรียนออนไลน์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเตรียมทหาร คอร์สเดียวจบ | ครบทุกเนื้อหา

วิดีโอความยาว 33 ชั่วโมง 57 นาที

ระบบใช้งานง่าย เรียนได้ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

คอร์สเรียนนี้เรียนได้ 1 ปี เรียนได้ทุกที่ เรียนได้ 24 ชั่วโมง


ทดลองเรียนฟรี

THAI CADET

 

© 2547-2565. All Right Reserved by THAI CADET   TEL./LINE : 0959429193

Made with Pingendo Free  Pingendo logo